HIGHLIGHT สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี-เยอรมัน ( 9 วัน 6 คืน ) 10 - 18 มิถุนายน 2563

ช่วงวันเดินทาง

10-18 มิถุนายน 2563

โปรแกรมการเดินทาง

* ชมมหัศจรรย์ของดินแดนเทือกเขาโดโลไมท์

* เยือนเมืองเบลลินโซนา (Bellinzona) สมญานาม เมืองสามปราสาท ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก

* ส่งท้ายด้วยรถไฟสาย Gotthard Panorama Express

* ชมเกาะดอกไม้ ไมเนา สวนสวรรค์ของคนรักดอกไม้แห่งทะเลสาบดบเด็นเซ่

ทัวร์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ