Grand Ukraine 7 วัน 4 คืน

ช่วงวันเดินทาง

3-9 ก.พ.63 / 10-16 ก.พ.63 / 17-23 ก.พ.63 / 24 ก.พ.-1 มี.ค.63 / 2-8 มี.ค.63 / 9-15 มี.ค.63 / 16-22 มี.ค.63

โปรแกรมการเดินทาง

กรุงเคียฟ เชอร์นิฟซี่ ลวีฟ

จัตุรัสMYKHAILIVSKA Central Square อนุสาวรีย์เทพกรุงเคียฟ โกลเด้นเกต วิหารเซนต์วลาดิเมีย มหาวิหารโดมินิกัน ถ้ำพอร์จเชตกาลาฟร่า จัตุรัสมาเก็ต พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์

ทัวร์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ