เที่ยวตามฝันแบ่งปันประสบการณ์

บริษัท กรีนทริป ฮอลิเดย์ จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 โดยผู้บริหารคนไทยที่มีประสบการณ์ในด้านการท่องเที่ยวนานนับ 10 ปีซึ่งได้ตัดสินใจก่อตั้งบริษัทท่ามกลางวิกฤตทางเศรษฐกิจไทยในช่วง พ.ศ. 2538-2540 โดยอาศัยช่องว่างทางการตลาดในขณะที่บริษัทท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้ปิดกิจการลง โดยบริษัทฯ ได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสทำการตลาดจนขยายงานและสร้างความมั่นคงให้บริษัทฯ จนสามารถเติบโตจนถึงปัจจุบันมีฐานลูกค้ามากกว่า 600,000 ราย  
บริษัทฯ จดทะเบียน 2,000,000 บาท (ชำระเต็มมูลค่า) ทำธุรกิจรับจัดนำเที่ยว รวมทั้ง ธุรกิจที่เกี่ยวกับจัดนำเที่ยวทุกประเภท โดยประกอบกิจการภายใต้เงื่อนไขใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทในประเทศและต่้างประเทศ ตามใบอนุญาตเลขที่ 11/06562 โดยวางหลักค้ำประกันไว้กับสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวประเภท OUTBOUND เป็นจำนวนเงินสูงสุดตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ท่องเที่ยว                        
บริการของทางบริษัท ประกอบด้วย
  • บริการจัดนำเที่ยวทั้งใน และต่างประเทศ แบบกลุ่มครอบครัว หมู่คณะ อบรมสัมมนา ดูงาน ทัศนศึกษา ทั่วโลกที่โดดเด่นในเรื่องคุณภาพ และบริหารจัดการให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด 
  • บริการจำหน่ายแบบ Package Tour โดยลูกค้าสามารถสอบถาม และซื้อบริการทัวร์ได้ด้วยโปรแกรม และช่วงเวลาที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้                
  • บริการจองห้องพัก โรงแรม รีสอร์ท ทั้งในและต่างประเทศ
  • ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกสายการบิน ทุกเส้นทางทั่วโลก
  • ตัวแทนจองตั๋วรถไฟต่างประเทศ ทั้งในยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่น ในราคาประหยัดอาทิ  รถไฟยูโรสตาร์  รถไฟเจแปนเรลล์พาส  รถไฟชินคันเซ็น เป็นต้น
  • ตัวแทนประกันการเดินทาง ทั้งแบบท่องเที่ยว แบบเดี่ยวและครอบครัว รายวัน และรายปี จากบริษัทประกันภัยชั้นนำของโลก  
  • บริการรถเช่าทั้งในและต่างประเทศ จากบริษัทรถเช่าชั้นนำของโลก  เช่น  Budget Car Rent, AVIS หรือ Hertz ในราคาพิเศษ
  • บริการท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญ หลากหลายเส้นทางทั่วโลก
  • บริการด้านวิซ่า  โดยให้บริการยื่นวีซ่าแทน ในกรณีที่ท่านไม่สะดวกที่จะดำเนินการเองในหลายๆ ประเทศทั่วโลก